Search
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • :
  • :

دسته بندی: دوران سالمندی

نگذارید آب در دل سالمندتان تکان بخورد

نگذارید آب در دل سالمندتان تکان بخورد!

 فرزندان بزرگ می شوند و بزرگ ها پیر. این قانون زندگی است و مدام تکرار...

ازدواج مجدد افراد سالمند

واضح است یکی از دوران های حساس زندگی آدمی پس از دوران کودکی که نیاز به حمایت...

سالمندی شادم…

امروزه اهمیت شادی و نشاط بر کسی پوشیده نیست. تأثیر شادی در زندگی تنها به...

روش برخورد با برخی رفتار های ناهنجار سالمندان

سالمندان، برکت خانه و خانواده هستند. وجود آن ها مایه امید و دعای خیرشان،...

ازدواجی به رنگ پیری!

سالمندی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی هر فردی است زمانی که فرد کهن سال شده و...